CALFAROM

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg.

Vitaminsko mineralni dodatak sa dodatkom imunostimulišućih materija

Zašto CALFAROM:

 • Dnevni prirast 1kg u proseku. Moguće je i više u zavisnosti od kvaliteta kabastog dela obroka.
 • Podiže imuni status teladi zbog imunostimulirajućih materija koje sadrži.
 • Stimuliše razvijanje crevnih i buražnih resica – bakterije potpomažu razvijanje flore buraga i crevnih resica, što direktno utiče na efikasnost iskorišćenja suve hrane (seno i koncentrat).
 • Bolja konstitucija i zdravlje životinja.
 • Lako privikavanje na veliku količinu čvrste hrane čime tele naglo povećava konzumaciju.

Sirovinski sastav:

 
 • Visok nivo vitamina A, D3, E i niacina (B3)
   
 • Helatne oblike minerala – lako usvojive u organizmu
   
 • Šećere – popravljaju konzumaciju i apetit
   
 • Dodatke za poboljšanje imuniteta                                                                                  
PREDLOG RECEPTURE:        
  Telad 50-100 kg Telad 100-250 kg
SIROVINE % % % %
Kukuruz 30 30 35 34
Ječam - 13 - 15
Pšenica 15 - 15 -
Stočno brašno 15 15 12 16
Repin rezanac (suvi) 5 5 5 -
Sojina sačma  20 17 15 10
Suncokretova sačma 10 15 13 20
CALFAROM 5 5 5 5
Ukupno 100 100 100 100