Dodaci

Dodaci

MINAZEL

MINAZEL

Adsorbens mikotoksina na bazi klinoptilolita

MINAZEL PLUS

MINAZEL PLUS

Jedinstveni adsorbens mikotoksina, zasnovan na organskoj modifikaciji klinoptilolita

PATENTE HERBA

PATENTE HERBA

PATENTE HERBA® je neantibiotski promotor rasta na biljnoj bazi koji poboljšava zdravlje creva svinja.

PATENTE HERBA® je biljni dodatak hrani za svinje, čiji su efekti u prevenciju i kontroli svinjske dizenterije, izazvane od strane Brachyspira hyodysenteriae, potkrepljeni rezultatima naučno-istraživačkog rada.

 

RIDofMITE

RIDofMITE

Prirodni repelent protiv crvenih kokošijih grinja


 

MYCORAID

MYCORAID

Kontrola biotoksina na više nivoa