MINAZEL PLUS

MINAZEL PLUS

Jedinstveni adsorbens mikotoksina, zasnovan na organskoj modifikaciji klinoptilolita

Dokazana efikasnost kod svih vrste životinja pod različitim klimatskim uslovima (testirano širom sveta) – 30 zemalja, 5 kontinenata

Zašto MINAZEL PLUS:

  • Najefikasniji način otklanjanja štetnog efekta mikotoksina iz kontaminirane hrane je korišćenjem adsorbenasa mikotoksina njihovim umešavanjem u hranu za životinje.
  • Cilj ovih adsorbenasa je da spreče usvajanje mikotoksina od strane životinja.
  • Adsorbensi mikotoksina deluju kao "hemijski sunđer" i adsorbuju mikotoksine u gastrointestinalnom traktu, čime sprečavaju njihovo dospevanje u krvotok i njihovu dalju distribuciju ka organima.

Stability

STABILNOST

  • pH stabilan – zbog toga deluje kroz ceo digestivni trakt životinje

Selectivity

SELEKTIVNOST 

  • ne adsorbuje korisne materije iz hrane – minarela, vitamine, aminokiseline

Quick action

EFIKASNOST 

  • ima visoku moć adsorpcije najzastupljenijih mikotoksina

Efficacy

BRZINA 

  • veoma brzo adsorbuje mikotoksine (nakon 5 min. Minazel Plus adsorbuje preko 50% mikotoksina). Izuzetno važna stavka, obzirom da se poejdini mikotoksini brzo adsorbuju nakon unosa kroz hranu. Posle 30 min. mogu se već naći u krvi životinje, a nakon 60 min u jetri.