Svinje

Proizvodnjom hrane za životinje i dodataka hrani nosimo veliku odgovornost, jer osim na dobrobit životinja i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, ona direktno utiče i na kvalitet ishrane ljudi. Zato je naše opredeljenje da plasiramo isključivo proizvode vrhunskog kvaliteta. ZDRAVE ŽIVOTINJE. ZDRAVI LJUDI. ZDRAVA PLANETA.

Potpune smeše

IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

Complete START

Complete START

Potpuna smeša za ishranu prasadi telesne mase od 9-15 kg

Complete GROVER

Complete GROVER

Potpuna smeša za ishranu prasadi telesne mase od 15-25 kg

Complete TOV 1

Complete TOV 1

Potpune smeše za ishranu svinja telesne mase od 25-60 kg

Complete TOV 2

Complete TOV 2

Potpuna smeša za ishranu svinja telesne mase od 60 kg do kraja tova

Complete SK

Complete SK

Potpuna smeša za ishranu nazimica i suprasnih krmača

Complete KD

Complete KD

Potpuna smeša za za ishranu dojnih krmača i nerasta

Super koncentrati

PAN BABY

PAN BABY

samo 20% u potpunoj smeši od zalučenja do 30 kg
 
 
 

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

25 - 30% u potpunoj smeši za tov svinja

PAN co. GROVER

PAN co. GROVER

25% u smeši od 3. nedelje nakon zalučenja do početka tova

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - superkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - sueperkoncentrat za grover fazu

IMUNO FOOD

IMUNO FOOD

Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

IMUNO FERT

IMUNO FERT

SUPER MAMI - superkoncentrat za suprasne krmače

IMUNO LAK

IMUNO LAK

SUPER MAMI - superkoncentrat za dojne krmače

IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

SUPER TOV - Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

Premiksi

INDY DESETKA

INDY DESETKA

10% u smeši za prasad od 7 dana

INDY STARTER 4%

INDY STARTER 4%

4% u smeši od zalučenja do 15kg

PAN GROVER 3,5%

PAN GROVER 3,5%

3.5% u smeši 15 - 30 kg

INDY PREMIUM TOV 3%

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smeši za tov svinja

PAN TOV SVINJA 2.5%

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja

INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

3% u smeši za suprasne krmače

INDY DOJNE KRMAČE 3.5%

INDY DOJNE KRMAČE 3.5%

3.5% u smeši za dojne krmače

PAN MAMI 2.5%

PAN MAMI 2.5%

2.5% u smeši za krmače

IMUNO GROVER 4%

IMUNO GROVER 4%

Premiks za prasad

IMUNO TOV PREMIUM 3%

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja

INDY TOV SVINJA 3%

INDY TOV SVINJA 3%

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan