IMUNO LAK

IMUNO LAK

SUPER MAMI - superkoncentrat za dojne krmače

Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

Zašto IMUNO LAK:

  • Sastav supera omogućava maksimalnu konzumaciju, uz podizanje apetita životinje, što direktno utiče na proizvodnju veće količine mleka kod krmača
  • Stimulacijom imuniteta i poboljšanjem opšteg zdravstvenog statusa krmača, omogućavamo kvalitetniju sintezu kolostruma
  • Upotrebom Imuno koncepta kod suprasnih i dojnih krmača omogućava se neometan prelaz sa jedne kategoriju hrane na drugu


 

Sirovinski sastav:

  • Sadrži ImunoComplex  
  • 35% ukupnih proteina

1kg smese sadrzi:

Dodaje se 20% u potpunu smešu za prasad.Proizvod dostupan u pakovanju 10kg.

Sirovine Udeo u smeši  % Udeo u smeši   %
Kukuruz 40 25
Ječam 20 25
Pšenica 10 25
Mekinje 10 5
Imuno Lak 20 20
Ukupno 100 100