IMUNO FERT

IMUNO FERT

SUPER MAMI - superkoncentrat za suprasne krmače

Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

Zašto IMUNO FERT:

  • Kvalitetan izvor proteina i bogat sadržaj aminokiselina dovešće do ujednačenih legala i krupne i vitalne prasadi na prašenju
  • Imunokompleksom utičemo na poboljšanje opšteg zdavlja krmača i preveniramo pojavu patogenih stanja i lečenje životinja
  • Upotrebom Imuno koncepta kod suprasnih i dojnih krmača omogućava se neometan prelaz sa jedne kategoriju hrane na drugu

Sirovinski sastav:

  •     Sadrži ImunoComplex  
  •     35% ukupnih proteina

1kg smese sadrzi:

Dodaje se 10% u potpunu smešu za prasad.


Proizvod dostupan u pakovanju 10kg.

Sirovine Udeo u smeši  % Udeo u smeši   %
Kukuruz 25 40
Pšenica 20 30
Ječam 25  
Mekinje 20 20
Imuno Fert 10 10
Ukupno 100 100