Novosti / VIT - nova linija za suplementaciju ishrani

VIT - nova linija za suplementaciju ishrani

VIT - nova linija za suplementaciju ishrani

Podeli na:

Patent Co. VIT liniju čine proizvodi za suplementaciju ishrani, koji uz adekvatnu ishranu životinja i menadžment na farmi mogu doprineti pospešenju proizvodnje

ZAŠTO PROIZVODI IZ VIT LINIJE:

1. Utiču na vitalnost i doprinose adekvatnom zdravstvenom statusu

2. Utiču na jačanje imuniteta

3. Predstavljaju potpornu terapiju u bolesnim stanjima

4. Pomažu u brizi o životinjama prilikom stresnih stanja i neutralisanja posledica koje ova stanja izazivaju

5. Imaju pozitivan uticaj na proizvodne performanse životinja

VIT LINIJU ČINE SLEDEĆI PROIZVODI:

1. GALLIVIT 
 
(Vitaminsko mineralni dodatak sa probiotikom za brojlere i koke nosilje koji se koristi za jačanje imunološkog statusa životinje)
 
2. LIKVIVIT AD3EC kapi
 
(Vitaminski dodatak hrani za sve vrste domaćih životinja)
 
3. REHIDRAVIT PREŽIVARI
 
(Mineralni dodatak ishrani preživara koji obezbeđuje fiziološki status elektrolita i vode)
 
4. REHIDRAVIT SVINJE
 
(Mineralni dodatak ishrani svinja koji obezbeđuje fiziološki status elektrolita i vode)
 
5. STIMULAVIT
 
(Vitaminsko mineralni dodatak ishrani svinja koji služi za jačanje imuniteta i stimulaciju apetita)
 
6. KAN STOP VIT
 
(Vitaminsko mineralni dodatak ishrani svinja koji služi kao prevencija i pomoć terapiji pri pojavi kanibalizma)
 
7. KOLI VIT STOP
 
(Vitaminsko mineralni dodatak ishrani svinja koji služi za prevenciju i sprečavanje simptoma dijareje)

 
 

​O samim proizvodima može se više saznati na sajtu Patent Co, u odeljku za dodatke:

https://www.patent-co.com/sr/dodaci