Istraživanje i razvoj

Posvećeni smo istraživanju i razvoju, te imamo rastući portfolio proizvoda za živinu, svinje i preživare. Naši proizvodi doprinose bezbednosti hrane za ljude sprečavajući i kontrolišući oboljenja životinja i umanjujući opasnosti po zdravlje životinja. Cilj nam je da globalnom tržištu pružimo šire znanje kroz blisku saradnju sa kupcima i akademicima, prepoznajući nove i uzbudljive mogućnosti za poboljšanje performansi hrane i samih životinja. Ulaganjem u sopstveni istraživački centar dokazali smo snažnu odlučnost u pogledu naučnog integriteta i otvorene saradnje sa kupcima i partnerima u istraživanju.

Laboratorija

Naša laboratorija raspolaže najnaprednijim uređajima u regionu, dajući nam mogućnost izrade internih analiza od ulaznih sirovina do gotovog proizvoda, uključujući:

 • detekciju hemijskog sastava
 • analizu vitamina i mikotoksina
 • detekciju minerala

Bezbednost i kvalitet su nam na prvom mestu

 • Proizvodnja i isporuka proizvoda u skladu sa najvišim standardima bezbednosti hrane.
 • Obezbeđivanje konstanih performansi kroz primenu standarda, sistema kvaliteta, sigurnosti i primenu ISO 22000, HACCP i GMP+FSA u svim procesima.
 • Sve sirovine za proizvodnju gotovog proizvoda kontrolišu se na dolasku. Ulazna kontrola vrši se u skladu sa standardnim procedurama za sve materijale, uključujući zrna i semena uljarica.
 • Svaki gotovi proizvod prolazi kroz rutinske procedure kvaliteta i nakon odobrenja od strane Odeljenja kvaliteta, proizvodi se šalju kupcima.

 

Laboratorija

Ogledna farma

"EduFarm" kompanija je nastala kao potreba da se, proizvodni asortiman kompanije Patent Co. upotpuni eksperimentalnim kompleksom gde bi se ispitivao: kvalitet proizvoda i aditiva kao i najekonomičniji sistem ishrane. Cilj je da se poljoprivrednim proizvođačima ponudi proveren kvalit proizvoda koji će im omogućiti visoko produktivnu proizvodnju kao jedino moguću u postojećim tržišnim uslovima. Do puštanja centra u rad, kompanija je oglede postavljala na komercijalnim farmama u veoma promenljivim uslovima. Dobijeni rezultati nikada nisu mogli u potpunosti da potvrde ostvarne rezultate. Sada, zahvaljujući novoizgrađenim i rekonstruisanim objektima, moguće je precizno ispitivanje u savršenim ambijetalnim uslovima koji predstavljaju osnovni preuslov za kvalitetna istraživanja.

Pored istraživačkog karaktera, EDUFARM je osmišljen i izgrađen da pruži i uslugu edukacije iz oblasti savremene proizvodnje svinja. U tu svrhu, izgrađen je smeštajni kapacitet internatskog tipa, u skladu sa veličinom farme. Pažljivo je osmišljen nastavni plan čije je težište na praktičnom radu sa životinjama. Pokriveni su svi aspekti savremene proizvodnje svinja: neposredan rad sa životinjama, kroz svakodnevno obavljanje svih rutina po proizvodnim segmentima, potpuno organizaciono i ekonomsko sagledavanje farme i analiza proizvodnih i ekonomskih rezultata.

Više detalja na web site-u: http://www.edufarm.rs/

Ogledna farma

Stručna podrška

Patent Co. tim pruža kompletnu komercijalnu i stručnu terensku podršku, koju možemo ponuditi zahvaljujući velikom tržišnom iskustvu i znanju zasnovanom na dugogodišnjoj praksi i istraživačkom radu.
Stručna podrška koju obezbeđujemo se ogleda u sledećem:

 • posete proizvođačima/farmama
 • pojedinačna farmska rešenja, prilagođena potrebama
 • prehrambene formulacije i programi ishrane
 • optimizacija ishrane
 • analiza i procena sirovina

Stručna podrška