Ovce

Hrana za ovce je potpuno prilagođena da zadovolji potrebe za proteinima, vitaminima i mineralima za dobar zdravstveni status.

Potpune smeše

PS ZA JAGNJAD DO 15kg - J 18

PS ZA JAGNJAD DO 15kg - J 18

Granulirana potpuna smeša za jagnjad

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

Granulirana potpuna smeša za tov jagnjadi

Super koncentrati

SUPER LAMBO

SUPER LAMBO

Superkoncentrat namenjen za ishranu jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

Premiksi

CAPRINO

CAPRINO

Mineralno vitaminska smeša za koze, ovce i jarad i jagnjad