SUPER LAMBO

SUPER LAMBO

Superkoncentrat namenjen za ishranu jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

 

 

 

Zašto SUPER LAMBO:

U ishrani podmlatka (jagnjad, jarad) koristi se 30% superkoncentrata u kombinaciji sa žitaricama 

Optimalni nivoi minerala i vitamina uz visokokvalitetne proteine omogućiće mladim životinjama lako privikavanje na konzumaciju koncentrovane hrane 

Dodaci probiotskih i prebiotskih kultura odraziće se na pozitivan zdravstveni status životinje

U ishrani ovaca i koza Super Lambo se upotrebljava 20% u smeši sa žitaricama 

Dobar balans nutrijenata ispoljiće pozitivan efekat na proizvodne rezultate životinja

PREDLOG RECEPTURE ZA ISHRANU JAGNJADI I JARADI     PREDLOG RECEPTURE ZA ISHRANU OVACA I KOZA  
SIROVINE                         %   SIROVINE                         %
Kukuruz 50   Kukuruz 55
Pšenica / Ječam 20   Pšenica / Ječam 25
Super Lambo 30   Super Lambo 20
UKUPNO 100   UKUPNO 100