PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

Granulirana potpuna smeša za tov jagnjadi

Sadrži 16% sirovih proteina i nivoe vitamina i minerala koji garantuju dobar zdravstveni status jagnjadi.

Sadrži zrnasta hraniva, proizvode industrije ulja, mlinske proizvode od žita, vitaminska i mineralna hraniva, kao i adsorbent mikotoksina Minazel Plus

Zašto PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16:

Osigurava:

  • maksimalne priraste jagnjadi
  • dobar kvalitet trupa,
  • dobar zdravstveni status.