INDY PREMIUM TOV 3%

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smeši za tov svinja

Zašto INDY PREMIUM TOV 3%:

  • Visok dnevni prirast
  • Odlična konverzija hrane
  • Visoka mesnatost i odličan kvalitet mesa

1kg smese sadrzi:

  • Visok nivo aminokiselina - manji utrošak soje
  • Enzim fitazu
  • Aromu
SIROVINE Tov 25 – 65 kg Tov 65 – 110 kg
  % % % %
Kukuruz 54 55 55 56
Ječam 23 20 25 22
Sojina sačma 20 15 17 14
Suncokretova sačma 7   5
INDY Premium tov 3% 3 3 3 3
Ukupno 100 100 100 100