IMUNO TOV PREMIUM 3%

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja

Preventiva – sprečavanjem zdravstvenih problema respiratornog i digestivnog trakta životinji dajemo priliku da ispuni sav svoj proizvodni potencijal. Imuno proizvodi:

  • povećavaju proizvodne performanse kao što su prirast i dnevni unos hrane
  • umanjuju konverziju i time povećavajući ekonomski efekat odgoja životinje

Zašto IMUNO TOV PREMIUM 3%:

  • Prevencija plućnih oboljenja
  • Protiv stresa i pada imuniteta
  • Zaštita od patogena
  • Stvaranje veće mišićne mase

PREDLOG RECEPTURE

Tov 25 - 65kg

Tov 65 - 110kg

SIROVINE

%

%

%

%

Kukuruz

54

55

55

56

Ječam

23

20

25

22

Sojina sačma

20

15

17

14

Suncokretova sačma

-

7

-

5

IMUNO TOV 3%

3

3

3

3

Ukupno

100

100

100

100