PAN TOV SVINJA 2.5%

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja

2.5% u smeši za tov svinja

Zašto PAN TOV SVINJA 2.5%:

SIROVINE Tov 25 – 65 kg   Tov 65 – 110 kg  
  % % % % % %
Kukuruz 52,5 46 55,5 56 49 56
Ječam 25 25 20 25 25 23
Pšenično stočno brašno 5,5     5,5  
Sojina sačma 20 15 15 16,5 11 11,5
Suncokretova sačma 6 7   7 7
PAN TOV 2.5% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Ukupno 100 100 100 100 100 100