INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

3% u smeši za suprasne krmače

Zašto INDY SUPRASNE KRMAČE 3%:

  • Dobra plodnost krmača
  • Ujednačena legla
  • Optimalna telesna masa prasadi po rođenju

SIROVINE Suprasne krmače    
  % % % %
Kukuruz 38 36 48 54
Ječam 25 30 35  
Stočno brašno 25 20   30
Sojina sačma 9 4 6 5
Suncokretova sačma 7 8 8
INDY Suprasne krmače 3% 3 3 3 3
Ukupno 100 100 100 100