PAN MAMI 2.5%

PAN MAMI 2.5%

2.5% u smeši za krmače

Zašto PAN MAMI 2.5%:

  • Za dobru plodnost i veliki broj odgajene prasadi

SIROVINE Suprasne krmače Dojne krmače
  % % % %
Kukuruz 59 38,5 54,5 45
Ječam   25   15
Stočno brašno 25 25 22 20
Sojina sačma 5,5 9 14 17,5
Suncokretova sačma 8   7  
PAN Mami 2.5% 2,5 2,5 2,5 2,5
Ukupno 100 100 100 100