IMUNO FOOD

IMUNO FOOD

Superkoncentrat za ishranu u fazi tova

Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

Zašto IMUNO FOOD:

  • Kontinuiran kvalitet proteina iz supera Imuno Food omogućava visoke dnevne priraste uz nisku konverziju
  • ImunoComplex daje potporu imunitetu životinje, kako bi se uspešno izborio sa svim stresnim agensima koji se mogu javiti tokom perioda tova  
  • Pomaže u prevenciji plućnih oboljenja, koji su najčešći izazov u fazi tova


 

Sirovinski sastav:

  • Sadrži ImunoComplex  

  • 38% ukupnih proteina

  • Pojačan nivo aminokiselina u optimalnom odnosu - "idealan protein"

1kg smese sadrzi:

Dodaje se 20% u potpunu smešu za prasad.

 

Proizvod dostupan u pakovanjima 10kg i 20kg.

Sirovine Udeo u smeši  % Udeo u smeši   %
Kukuruz 25 40
Ječam 25 10
Pšenica 25 25
Mekinje 5 5
Imuno Food 20 20
Ukupno 100 100