PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

25 - 30% u potpunoj smeši za tov svinja

Zašto PAN FOOD 35:

  Tov 25-60 kg Tov 65-110 kg
naziv sirovina udeo % udeo %
Kukuruz 50 50
Ječam 20 25
PAN FOOD 35 30 25
Ukupno 100 100