Svinje

Proizvodnjom hrane za životinje i dodataka hrani nosimo veliku odgovornost, jer osim na dobrobit životinja i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, ona direktno utječe i na kvalitetu prehrane ljudi. Zato je naše opredjeljenje da plasiramo isključivo proizvode vrhunske kvalitete. ZDRAVE ŽIVOTINJE. ZDRAVI LJUDI. ZDRAVI PLANET.

Potpune smjese

IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

 

Super koncentrati

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

Super za tov svinja

PAN co. GROVER

PAN co. GROVER

25% u smjesi od 3. tjedna nakon odbića do početka tova

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - superkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - superkoncentrat za grover fazu

IMUNO FOOD

IMUNO FOOD

Superkoncentrat za hranidbu u fazi tova

 

IMUNO FERT

IMUNO FERT

SUPER MAMI - superkoncentrat za suprasne krmače

IMUNO LAK

IMUNO LAK

SUPER MAMI - superkoncentrat za dojne krmače

IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

SUPER TOV - Superkoncentrat za hranidbu u fazi tova

Premiksi

INDY DESETKA

INDY DESETKA

10% u smjesi za prasad od 7 dana

INDY STARTER 4%

INDY STARTER 4%

4% u smjesi od odbića do 15kg

PAN GROVER 3,5%

PAN GROVER 3,5%

3.5% u smjesi 15 - 30 kg

INDY PREMIUM TOV 3%

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smjesi za tov svinja

PAN TOV SVINJA 2.5%

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja

2,5% u smjesi za tov svinja

INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

INDY SUPRASNE KRMAČE 3%

3% u smjesi za suprasne krmače

INDY DOJNE KRMAČE 3.5%

INDY DOJNE KRMAČE 3.5%

3.5% u smjesi za dojne krmače

PAN MAMI 2.5%

PAN MAMI 2.5%

2.5% u smjesi za krmače

IMUNO GROVER 4%

IMUNO GROVER 4%

Premiks za prasad

IMUNO TOV PREMIUM 3%

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja

INDY TOV SVINJA 3%

INDY TOV SVINJA 3%

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan