Svinje

Proizvodnjom hrane za životinje i dodataka hrani nosimo veliku odgovornost, jer osim na dobrobit životinja i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, ona direktno utječe i na kvalitetu prehrane ljudi. Zato je naše opredjeljenje da plasiramo isključivo proizvode vrhunske kvalitete. ZDRAVE ŽIVOTINJE. ZDRAVI LJUDI. ZDRAVI PLANET.

Potpune smjese

PS za PRASAD - PROFISTART

PS za PRASAD - PROFISTART

20% SP-GKS-od odbića do 15 kg

PS PROFIGROVER

PS PROFIGROVER

17,5% SP-GKS-od 15-25 kg

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

16% SP- GKS-od 25-65 kg

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

15% SP- GKS-od 65-105 kg2

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

13,5% SP-GKS- SUPRASNE KRMAČE

PS za DOJNE KRMAČE - KD

PS za DOJNE KRMAČE - KD

16% SP-GKS- DOJNE KRMAČE

Super koncentrati

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

Super za tov svinja

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - sueperkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - superkoncentrat za grover fazu

Premiksi