PAN co. GROVER

PAN co. GROVER

25% u smjesi od 3. tjedna nakon odbića do početka tova

 
 

Zašto PAN co. GROVER:

Visoka konzumacija hrane bez pojave proljeva
Brza i uspješna priprema za tov

1kg smese sadrzi:

Optimalan odnos aminokiselina - lizina, metionina, treonina

SIROVINE %
Kukuruz 50
Ječam ili pšenica 25
PAN co. GROVER  25
Ukupno 100