Pilići u tovu

Ujednačena tjelesna masa pilića od početka do kraja tova,visoki dnevni prirasti, dobra konverzija hrane, nizak mortalitet, zdravi i veseli pilići, meso ekstra kvalitete bez prisustva masnih naslaga i vode.

Potpune smjese

PS za TOV PILICA I - PS 22

PS za TOV PILICA I - PS 22

22% SP-GKS-OD 0 DO 21 DANA ŽIVOTA

 

PS za TOV PILICA II - PG 19

PS za TOV PILICA II - PG 19

19%SP-GKS-OD 21 DANA DO 5 DANA PRED KRAJ TOVA

PS za TOV PILICA III - PF 17

PS za TOV PILICA III - PF 17

17%SP-GKS- 5 DANA PRED KRAJA TOVA

 

Super koncentrati

SUPER BROILER I 35

SUPER BROILER I 35

Za tov pilića tokom starter i grover faza

SUPER BROILER II 25

SUPER BROILER II 25

Za tov pilića tokom finišer faze

SUPER CHICKY

SUPER CHICKY

Univerzalni super za sve faze tova pilića.

Premiksi