PS za TOV PILICA II - PG 19

PS za TOV PILICA II - PG 19

19%SP-GKS-OD 21 DANA DO 5 DANA PRED KRAJ TOVA

Potpuna smjesa za tov pilića II
 
Namijenjena hranidbi pilića u tovu od 21 dana starosti do 5 dana prije kraja tova.
 
Smjesa je granuliranog oblika.

Zašto PS za TOV PILICA II - PG 19: