Svinje u tovu

Visoki dnevni prirasti i odlična konverzija hrane.

Potpune smjese

Super koncentrati

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

Super za tov svinja

IMUNO FOOD

IMUNO FOOD

Superkoncentrat za hranidbu u fazi tova

 

IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

SUPER TOV - Superkoncentrat za hranidbu u fazi tova

Premiksi

INDY PREMIUM TOV 3%

INDY PREMIUM TOV 3%

3% u smjesi za tov svinja

PAN TOV SVINJA 2.5%

PAN TOV SVINJA 2.5%

Premiks za tov svinja

2,5% u smjesi za tov svinja

IMUNO TOV PREMIUM 3%

IMUNO TOV PREMIUM 3%

Premiks za tov svinja

INDY TOV SVINJA 3%

INDY TOV SVINJA 3%

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan