Svinje u tovu

Visoki dnevni prirasti i odlična konverzija hrane.

Potpune smjese

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

16% SP- GKS-od 25-65 kg

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

15% SP- GKS-od 65-105 kg2

Super koncentrati

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

Super za tov svinja

Premiksi