Potpune smjese

PS za KRAVE MUZARE - KM 15

PS za KRAVE MUZARE - KM 15

15% SP- GKS-za krave muzare koje daju do 20l mljeka dnevno

 

PS za KRAVE MUZARE - KM 18 AKTIV

PS za KRAVE MUZARE - KM 18 AKTIV

18% SP- GKS-za krave muzare koje daju više od 20l mljeka dnevno

 

LAKTO-FOOD KM - 18

LAKTO-FOOD KM - 18

18% SP - GKS za visoko produktivne krave muzare (Kompleks energije, protektiranog proteina, šečera)

 

LAKTO-FOOD KM - 20

LAKTO-FOOD KM - 20

20% SP - GKS za visoko produktivne krave muzare (Kompleks energije, protektiranog proteina, šečera)

 

PS DRY START

PS DRY START

12,5 SP-GKS za krave od zasušenja do 20 dana pred teljenje

 

PS ANTIKET

PS ANTIKET

20% SP-GKS za krave u suhostaju 20 dana pred telenje i 20-30 dana po telenju sa dodatkom preparata za prevenciju ketoze. Doziranje 3kg pred telenje i po telenju ad libitum (po volji)

 

Super koncentrati

MELLY

MELLY

Superkoncentrat za muzne krave

Premiksi