SUPER BROILER I 35

SUPER BROILER I 35

Za tov pilića tokom starter i grover faza

SP 40% -DKS (SUPER) ZA TOV PERADI sa kokcidiostatikom (35% SUPER BROILER u starteru i 30% SUPER BROILER u groveru) NE SMIJE SE DAVATI KOKOŠIMA NESILICAMA I KONJIMA

Zašto SUPER BROILER I 35:

  • visok prirast
  • odlična konverzija hrane
  • dobra klaonička kvaliteta
  • zdravo jato

Sirovinski sastav:

  • visoka razina aminokiselina
  • visokokvalitetna proteinska krmiva
  • optimalan odnos minerala i vitamina
PRIJEDLOG RECEPTURE: Starter smeša Grover smeša
SIROVINE % %
Kukuruz 40.00 45.00
Pšenica 20.00 20.00
SUPER BROILER I 35 40.00 35.00
UKUPNO 100.00 100.00