SUPER BROILER I 35

SUPER BROILER I 35

Dopunska smeša za tov brojlera tokom starter i grover faze sa kokcidiostatikom.

Dodaje se u količini 35-40% u potpune smeše za tov pilića tokom starter i grover perioda.

Dostupno u pakovanjima od 10kg i 20kg

Zašto SUPER BROILER I 35:

  • visok prirast
  • odlična konverzija hrane
  • dobar klanični kvalitet
  • zdravo jato

Sirovinski sastav:

 
  • visok nivo aminokiselina
  • visokokvalitetna proteinska hraniva
  • optimalan odnos minerala i vitamina
PREDLOG RECEPTURE: Starter smeša Grover smeša
SIROVINE % %
Kukuruz 45.00 50.00
Pšenica 20.00 20.00
SUPER BROILER I 35 35.00 30.00
UKUPNO 100.00 100.00