SUPER BROILER II 25

SUPER BROILER II 25

Dopunska smeša za tov brojlera u završnoj fazi bez kokcidiostatika. 

Dodaje se u količini 25% tokom finišer perioda.

Dostupno u pakovanjima od 10kg i 20kg

Zašto SUPER BROILER II 25:

  • visok prirast
  • odlična konverzija hrane
  • dobar klanični kvalitet
  • zdravo jato

Sirovinski sastav:

 
  • visok nivo aminokiselina
  • visokokvalitetna proteinska hraniva
  • optimalan odnos minerala i vitamina
PREDLOG RECEPTURE: Finišer smeša
SIROVINE %
Kukuruz 55.00
Pšenica 20.00
SUPER BROILER II 25 25.00
UKUPNO 100.00