SUPER BROILER II 25

SUPER BROILER II 25

Za tov pilića tokom finišer faze

SP 40%-DKS (SUPER) ZA TOV PERADI (25% SUPER BROILER u finišeru)

Zašto SUPER BROILER II 25:

  • visok prirast
  • odlična konverzija hrane
  • dobra klaonička kvaliteta
  • zdravo jato

Sirovinski sastav:

  • visoka razina aminokiselina
  • visokokvalitetna proteinska krmiva
  • optimalan odnos minerala i vitamina
PRIJEDLOG RECEPTURE: Finišer smeša
SIROVINE %
Kukuruz 55.00
Pšenica 20.00
SUPER BROILER II 25 25.00
UKUPNO 100.00