PS za TOV PILICA I - PS 22

PS za TOV PILICA I - PS 22

22% SP-GKS-OD 0 DO 21 DANA ŽIVOTA

 

Potpuna smjesa za tov pilića I - STARTER
 
Smjesa je namijenjena hranidbi pilića u tovu, od prvog do 21 dana starosti i sadrži kokcidiostatik.
 
Daje se po volji.

Zašto PS za TOV PILICA I - PS 22: