PS za TOV PILICA III - PF 17

PS za TOV PILICA III - PF 17

17%SP-GKS- 5 DANA PRED KRAJA TOVA

 

Potpuna smjesa za tov pilića III – PF17
 
Namijenjeno hranidbi pilića tokom posljednjih 5 dana tova.

Zašto PS za TOV PILICA III - PF 17: