PS za TOV PILIĆA II-PG 19

PS za TOV PILIĆA II-PG 19

Potpuna smeša za tov pilića II - GROVER

Namenjena ishrani pilića u tovu od 21. dana starosti do 5 dana pre kraja tova i sadrži kokcidiostatik.

Smeša je granuliranog oblika.

Dostupna pakovanja: 10kg i 20kg.

Zašto PS za TOV PILIĆA II-PG 19:

Ishrana u ovom periodu treba da ostvari adekvatan prirast, razvoj digestvnih organa, skeletnog i imunološkog sistema i da piliće pripremi za završnu fazu tova.