MYCORAID

MYCORAID

Kontrola biotoksina na više nivoa

Zašto MYCORAID:

Stability

HEPATOPROTEKCIJA

  • sposobnost prirodnih jedinjenja da sprečava oštećenja jetre

Selectivity

IMUNOSTIMULACIJA

  • supstance koje stimulišu imuni sistem izazivanjem aktivacije ili povećanjem aktivnosti bilo koje njegove komponente 

Quick action

ADSORPCIJA

  • vezivanje atoma, jona, molekula ili mikotoksina

Efficacy

BIOTRANSFORMACIJA

  • proces razgradnje mikotoksina od strane mikroba ili enzima