PS za KRAVE MUZARE – KM 15

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

Potpuna smeša za ishranu krava mlečnosti do 20 litara.


 
 
NAČIN PRIMENE
 
300-350g po litri mleka u kombinaciji sa kabastim hranivima (silaža kukuruza i seno).

Njenom primenom postiže se ekonomična proizvodnja mleka.

Zašto PS za KRAVE MUZARE – KM 15:

  • visoka mlečnost
  • dobra reprodukcija
  • dug životni vek krava