OMEGA CALF

OMEGA CALF

Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg.

Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Omega calf-a.

Zašto OMEGA CALF:

Smanjuje mogućnost  pojave proliva   

Bolje razvijena mikroflora buraga

Popravlja imuni status životinja - telad su zdravija i kvalitetnija   

Popravlja dnevne priraste i konverziju hrane                          

Lako navikavanje na čvrstu hranu

Sirovinski sastav:

Benefiti:

◌ omega kiseline probiotskih kultura
◌ β-glukani
◌ helatne forme minerala
◌ 35% proteina
◌ brzo usvojivi šećeri i kvasci