PRE-CALFY

PRE-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi

 

Prihranjivanje teladi PRE CALFY-jem počinje sa 7 - 10 dana starosti i koristi se sve dok tele ne konzumira dnevno 0,8 - 1,2 kg dnevno.
Nakon toga, obično u uzrastu od 55-60 dana se može preći na jednostavniji koncentrat (Start Calfy).

Zašto PRE-CALFY:

  • Dobro razvijena telad
  • Telad sposobna da dobro konzumiraju i iskorišćavaju kabastu i koncentrovanu hranu
  • Telad dobrog imunog sistema otporna na prolive
  • Ekonomska ušteda u odnosu na ishranu majčinim mlekom ili zamenama za mleko
  • Lakše privikavanje teladi na koncentrovani deo obroka zbog dobrog ukusa