PRE - CALFY

PRE - CALFY

20% SP GKS - do 60 DANA starosti

 

Potpuna smjesa za hranidbu teladi

Prihranjivanje teladi PRE CALFY-jem počinje sa 7 — 10 dana starosti, i koristi se sve dok tele ne konzumira  0,8 — 1,2 kg dnevno. Nakon toga, obično u uzrastu od 55-60 dana, može se prijeći na jednostavniji koncentrat (Start Calfy).

Zašto PRE - CALFY:

  • Dobro razvijena telad
  • Telad sposobna da dobro konzumira i iskorištava voluminoznu i koncentriranu hranu
  • Telad dobrog imunog sustava otporna na proljeve
  • Ekonomska ušteda u odnosu na hranidbu majčinim mlijekom ili zamjenama za mlijeko
  • Lakše privikavanje teladi na koncentrovani deo obroka zbog dobrog ukusa