START - CALFY

START - CALFY

18% SP-GKS-od 7 dana prije odbića s mlijeka do 150 kg

 

Potpuna smjesa za hranidbu teladi od 7 dana prije odbića do 150kg.
 
Proizvod START CALFY u suvremenom konceptu hranidbe teladi  koristi se nakon smjese PRE-CALFY, od 7 dana prije odbića do l50kg. Ukupna količina po teletu je l00kg, a hranidba je po volji. Proizvod je namijenjen za lako odbiće teladi i popravak proizvodnih rezultata.

Zašto START - CALFY:

  • Grla koja, dobro konzumiraju i iskorištavaju voluminoznu i koncentriranu hranu, i visokog su potencijala prirasta.
  • Mlade junice, koje brzo i u adekvatnoj starosti (15 mjeseci) dolaze do tjelesne mase neophodne za uspješno osjemenjavanje (min. 360 kg)
  • Muška grla, koja u tovu imaju veliki apetit i dobro iskorištavaju krutu hranu, uz potencijal da ostvare priraste od preko 1,2 kg/dan.