LACTAROM

LACTAROM

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave

 

 
NAČIN PRIMENE
10g premiksa dnevno po 1 litru mleka

Zašto LACTAROM:

  • Visoka mlečnost
  • Smanjenje broja somatskih ćelija – bolji kvalitet i viša cena mleka
  • Bolji imunitet
  • Manje problema sa papcima i nogama
  • Sprečava tihe estruse
  • Smanjuje upale vimena

Sirovine, 20 litara 25 litara 30 litara 35 litara 40 litara
kg po kravi na dan Kg Kg Kg Kg Kg
Silaža kukuruza 21 21 21 22 22
Seno lucerke 4,5 4,5 5 5 5,5
Slama 1,5 1,5 1,5 1 1
Kukuruz zrno 4,5 5,2 5,8 6,7 8
Sojina sačma 1,2 1,5 2 2,4 2,8
Suncokretova sačma 2 2 2,2 2,4 2,6
Lactarom 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4