CALFNECTAR

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi


Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg, sa dodatkom materija za sprečavanje Coli infekcije.
Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Calfnectar-a.

Zašto CALFNECTAR:

  • smanjuje mogućnost pojave proliva                                                       
  • Bolje razvijena mikroflora buraga - dobar farmer ne zaboravlja da "ne hranimo preživara, već mikroorganizme buraga"
  • Popravlja imuni status životinja - telad su zdravija i kvalitetnija           
  • Popravlja dnevne priraste i konverziju hrane                                         
  • Lako navikavanje na čvrstu hranu

Sirovinski sastav:

 
  • 35% proteina
  • Helatne forme minerala
  • Brzo usvojive šećere i kvasce
  • Visok nivo E vitamina
PREDLOG RECEPTURE:  
SIROVINE %
Kukuruz 45.00
Ječam 20.00
CALFNECTAR 35.00
UKUPNO 100.00