BOVI

BOVI

Dopunska smeša za junad u tovu

 
 
 

Zašto BOVI:

  • Visokim nivoima svarljivih proteina obezbeđuje brz i efikasan prirast. Pridržavanje preporuka u pogledu sastava obroka omogućava dnevni prirast od minimum 1200g, u periodu od 250 do 500kg telesne mase.
  • Visokim nivoima vitamina i minerala omogućava odličan imunitet, kao i pravilan razvoj kostiju koji čine potporu za razvoj mišićnog tkiva.

Sirovinski sastav:


30% proteina visokog kvaliteta.

1kg smese sadrzi:

   
  NAČIN PRIMENE
 
   20% u smeši za JUNAD od 250     do 350kg
 
   15% u smeši za JUNAD preko       350kg
SIROVINE Junad 250-350 kg Junad preko 350 kg
  % %
Žitarice 65 65
Stočno brašno 15 20
BOVI 20 15
Ukupno 100 100