BOVI

BOVI

Superkoncentrat za junad u tovu

SP 35%-DKS(SUPER) ZA TOV JUNADI (20% BOVI + 65% žitarice + 15% stočno)

Zašto BOVI:

  • Visoka razina probavljivih proteina osigurava brz i učinkovit porast.
  • Pridržavanje preporuka u pogledu sastava obroka omogućava dnevni prirast od minimum 1200 g, u periodu od 250 do 500 kg TM.
  • Visokim nivoima vitamina i minerala omogućava se odličan imunitet, kao i pravilan razvoj kostiju koji čine potporu za razvoj mišićnog tkiva.

Sirovinski sastav:

  • Intenzivno i brzo formiranje velike mišićne mase
  • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta
  • Dobar klaonički randman tovne junadi
SIROVINE Junad 250-350 kg Junad preko 350 kg
  % %
Žitarice 65 65
Stočno brašno 15 20
BOVI 20 15
Ukupno 100 100