GOLDEN EGG 1

GOLDEN EGG 1

Potpuna smeša za koke nosilje od pronošenja do 50. nedelje

Zadovoljava sve potrebe u mineralima, vitaminima, kao i u ostalim potrebama za eksploataciju.

Sadrže u sebi karofil i obezbeđuje boju žumanceta 13 po Roscheovoj karti boja.

Zašto GOLDEN EGG 1:

Proteini - 16,5%
Energija – 11,1 MJ/kg
Masti – 4%
Ca – 3,6%

Dnevni utrošak - oko 115g