SUPER CHICKY

SUPER CHICKY

Dopunska smeša za tov brojlera sa biljnim kokcidiostatikom.
Koristi se u različitim udelima za starter, grover i finišer fazu.


Dodaje se u količini od 40-45% u starter i grover i 35% u finišer fazi tova.

Zašto SUPER CHICKY:

- visoki prirasti
- dobra konverzija hrane
- zdravi pilići
- ujednačene telesne mase pilića na kraju tova

Sirovinski sastav:

 
  • optimalan odnos minerala i vitamina,
  •  visokokvalitetna proteinska hraniva
  Starter smeša Grover smeša Finišer smeša
Sirovina % % %
Kukuruz 40 50 60
Pšenica 15 10 5
SUPER CHICKY 45 40 35
UKUPNO 100 100 100