DRY 300

DRY 300

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave sa dodatkom Niacina (B3) I HELATA

NAČIN PRIMENE
300 g dnevno u obroku za zasušene krave

Zašto DRY 300:

Sprečavanje prekomernog debljanja krava koje nakon teljenja dovodi do niza metaboličkih poremećaja (acidoza, ketoza, zaostajanje posledice, dislokacija sirišta) Visok unos kalcijuma i fosfora koji može da dovede do mlečne groznice (pareze) i drugih metaboličkih oboljenja nakon teljenja.

1kg smese sadrzi:

  • Optimalne nivoe vitamina – A, D3, E
  • Nivoi minerala posebno izbalansirani u cilju izbegavanja metaboličkih problema nakon teljenja
Sirovine Kg/dan
Silaža kukuruza 13
Livadsko seno 5
Slama 1
Kukuruz 1
Sojina sačma 0,5
Ječam 1
DRY 300 0,3