PS za NESILICE II - KN 15

PS za NESILICE II - KN 15

15%SP-GKS-OD 50 tj starosti

Potpuna smjesa za nesilice konzumnih jaja II – KN15
 
Namijenjena hranidbi kokoši nesilica u završnoj fazi nošenja jaja

Zašto PS za NESILICE II - KN 15: