PS za JUNAD PREKO 250kg - TJ

PS za JUNAD PREKO 250kg - TJ

14% SP- GKS za junad u tovu od 250-350 kg tjelesne mase

 

Potpuna smjesa za junad za visok dnevni prirast i odličnu konverziju
 
Potpune krmne smjese sa odgovarajućim sadržajem proteina i adekvatnom koncentracijom energije za junad u tovu.

Zašto PS za JUNAD PREKO 250kg - TJ:

  • Efikasnije iskorištavanje hranjivih tvari obroka za ostvarenje intenzivnog prirasta.
  • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta i skraćen period tova.
  • Dobri klaonički rezultati (visok randman, visok postotak mesnatosti, visoka kvaliteta mesa kao finalnog proizvoda)