PS za PURICE U TOVU II

PS za PURICE U TOVU II

24%SP -GKS od 4 tj.- do 8 tj.starosti

Potpuna smjesa za pure u tovu II 
 
Namijenjena hranidbi purića u tovu od 5 do 8 tjedna starosti.

Zašto PS za PURICE U TOVU II: