PS za PURICE U TOVU I

PS za PURICE U TOVU I

28%SP -GKS do 4 tj. starosti

 

Potpuna smjesa za pure u tovu I 
 
Namijenjena hranidbi purića u tovu od prvog dana do 4 tjedna starosti.

Zašto PS za PURICE U TOVU I: