PS za PURICE U TOVU IV

PS za PURICE U TOVU IV

18%SP-GKS od 12 tj. starosti

Potpuna smjesa za pure u tovu IV 
 
Namijenjena hranidbi pura u tovu poslije 12 tjedna starosti.

Zašto PS za PURICE U TOVU IV: