Novosti / IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

IMUNO PRO F

Podeli na:

Superkoncentrat namenjen za ishranu u fazi tova

Intenzivna proizvodnja i prirast preko 900 g - zahtevaju jaču i koncentrovaniju hranu pošto svinje u periodu tova mogu mogu količinski da pojedu najviše 3.5 - 4% telesne mase na dnevnom nivou

Kontinuiran kvalitet proteina - iz supera Imuno Pro F omogućava visoke dnevne priraste uz nisku konverziju

ImunoComplex - pomaže u prevenciji plućnih oboljenja, koja su najčešći izazov u fazi tova. Omogućava bolji prirast.